YouTuben korostetun kommentin selitys

Tämä S-alue vastaa kysymykseen 'mikä on korostettu kommentti YouTubessa'? - selittää, mikä se on - sitten sen ominaisuudet ja edut.